Stovkám lidí sebral Úřad práce dávky! Ušetřil přes 37 milionů

Úřad práce nechal lidi mrznout venku

Celkem 1497 lidí v loňském roce podle ÚP neoprávněně pobíralo dávky. Zaměstnanci úřadu od ledna do prosince zkontrolovali celkem 110 893 pobíratelů dávek a zjišťovali, jaká je jejich životní a sociální situace. Na základě zjištěných skutečností zamítli také 559 nových žádostí o dávky v hmotné nouzi. Loni tak ÚP ušetřil přes 37 milionů korun.

„Prioritou ÚP je motivovat uchazeče o zaměstnání k tomu, aby se snažili zvýšit si příjem především vlastní prací. Tedy aby zaměstnání či samostatná výdělečná činnost pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP Kateřina Sadílková.

„Podstatou a cílem šetření je získání informací o životní a sociální situaci žadatele. Zaměstnanci ÚP mohou v jeho průběhu ověřit, jestli se konkrétní žadatel nebo příjemce skutečně nachází v podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku, její výši a výplatu, včetně trvání výplaty. V opačném případě ÚP dávku odejme či sníží,“ vysvětluje ředitelka odboru pro sociální věci Zdeňka Cibulková.

Šetření probíhá v přirozeném prostředí žadatele. Účelem je zjistit, v jakých životních, sociálních i materiálních podmínkách žadatel o dávku skutečně žije. ÚP se také snaží zjistit, jaké panují v rodině pobíratele vztahy, jak komunikuje s okolím, jestli je schopen zajistit chod domácnosti případně zda dbá o řádnou školní docházku dětí.

Nejčastěji lidé zneužívají příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí, v menší míře pak příspěvky na péči, zvláštní pomůcky, mobilitu nebo dávky mimořádné okamžité pomoci. Pokud má ÚP podezření na zneužití dávek, okamžitě situaci prošetří. Jestliže se jedná o částky vyšší než 5 tisíc, existuje podezření na spáchání trestného činu a celá záležitost může skončit až na policii.

Author: Mediafax

Zprávy převzaté z agentury Mediafax. Aktuální dění sleduje tým 120 reportérů, editorů, fotografů a grafiků, kteří mají zkušenosti z tištěných i elektronických médií. Agentura Mediafax má také k dispozici vlastní síť regionálních zpravodajů na 24 místech České republiky.

Sdílet příspěvek