Stížnosti na kampaň i práci komisí, na volbu prezidenta jich přišlo 61

Debata - Kandidáti na prezidenta

Prezidentské volby se konaly 26 a 27. ledna – Jejich výsledek byl ve Sbírce zákonů oficiálně vyhlášen 30. ledna. Od té chvíle mohli občané podávat stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu. V úterý odpoledne termín pro podání stížnosti vypršel.

Soud jich obdržel celkem 61. Devět z nich už odmítl anebo se jimi kvůli formálním nedostatkům vůbec nezabýval. O zbylých stížnostech bude rozhodovat volební senát. Výsledky by měly být známy do patnácti dnů – tedy do 21. února.

Návrhy na prověření se podle mluvčí soudu dají rozdělit do tří skupin a to podle toho, v čem stěžovatelé vidí pochybení. První skupinou je vedení volební kampaně a její financování. Další je registrace prezidentských kandidátů s vícenásobnými podpisy zákonodárců anebo práce okrskových komisí při sčítání hlasů.

Muž z Prahy tvrdí, že do urny vhodil vlastnoručně vyrobený hlasovací lístek pro Karla Habsburského, přesto ale komise podle oficiálních výsledků nezjistila žádný neplatný hlas. Stížnosti, které budou po včerejším uplynutí zákonné lhůty doručeny soud odmítne pro opožděnost.

Soud by teoreticky mohl nařídit opakování voleb pokud by zjistil závažné porušení zákona, které mohlo ovlivnit výsledek. Před pěti lety při prezidentských volbách soud řešil celkem 109 stížností, žádné z nich ale nevyhověl.

Author: Mediafax

Zprávy převzaté z agentury Mediafax. Aktuální dění sleduje tým 120 reportérů, editorů, fotografů a grafiků, kteří mají zkušenosti z tištěných i elektronických médií. Agentura Mediafax má také k dispozici vlastní síť regionálních zpravodajů na 24 místech České republiky.

Sdílet příspěvek