Jak se liší přijímačky na 4letý obor a gymnázia? Zkuste test z češtiny

Přijímací zkoušky

Didaktický test z českého jazyka a literatury musejí (stejně jako ten z matematiky) absolvovat všichni zájemci o střední školu, pokud nejde o talentové obory. Zkouška může sestávat až ze třiceti otázek a žáci na ni mají přesně 60 minut.

Přestože skládají od loňského roku uchazeči na střední školy jednotné přijímačky, testy se liší s ohledem na délku studia. Rozdíly jsou mezi zkoušky na čtyřleté obory a víceletá gymnázia, která se dělí ještě na šestiletá a osmiletá.

Podle toho, zda vaše dítě na střední přechází z páté, sedmé či deváté třídy, absolvuje příslušné jednotné přijímačky. Kromě toho mohou ředitelé stanovit ještě další zkoušky, které musejí zájemci vykonat. Žák si může dát přihlášku na dvě střední školy.

Testy podle Cermatu, který zajišťuje jejich tvorbu i průběh zkoušek, obsahují učivo z rámcových vzdělávacích programů. I proto se s ohledem na „obtížnost“ škol liší. Objevují se v nich otevřené i uzavřené úlohy.

Didaktický test z češtiny obsahuje gramatické otázky, ale také porozumění textu, které dělá některým žákům velké potíže. Loni se průměrná úspěšnost u zkoušek z českého jazyka pohybovala kolem 60 %, nejvyšší výsledek měli uchazeči o šestiletá gymnázia.

Vyzkoušejte si, jak se liší přijímačky z češtiny na čtyřleté, šestileté a osmileté obory středních škol!


Ilustrační test pro čtyřleté obory najdete zde, řešení zde.

Ilustrační test pro šestiletá gymnázia najdete zde, řešení zde.

Ilustrační test pro osmiletá gymnázia najdete zde, řešení zde.

Author: Mediafax

Zprávy převzaté z agentury Mediafax. Aktuální dění sleduje tým 120 reportérů, editorů, fotografů a grafiků, kteří mají zkušenosti z tištěných i elektronických médií. Agentura Mediafax má také k dispozici vlastní síť regionálních zpravodajů na 24 místech České republiky.

Sdílet příspěvek